Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Sărbătoarea Botezului Domnului
Sărbătoarea Moșoaielor in ajunul Craciunului - 16.30
La multi ani ROMANIA
Luncavita si sarbatorile de iarna
Proiectul de refacere a scolii din Rachelu continuă
Fotbal > A.S. Partizanul Luncavita și A.S. Heracleea Enisala
Gata! Vom avea gaze naturale in comuna Luncavita
Invitație la acțiunea de animare GAL Dobrogea de Nord Tulcea
ANUNȚ PUBLIC
Arhiva articole si informatii
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

ANUNȚ pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general gradul I - 2023 În temeiul art.618, alin. 2,3,5,6 si alin.7 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu art.29-30 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici ,cu modificările și completările ulterioare si a articolului unic alin. (1), lit. „b” si alin. (2), lit. „a” din O.U.G. nr. 80/2022 - privind reglementarea
Tipărește

ANUNȚ PENTRU ANGAJARE

ANUNȚ pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general gradul I - 2023

Nr. 1709 / 14.03.2023


În temeiul art.618, alin. 2,3,5,6 si alin.7 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu art.29-30 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici ,cu modificările și completările ulterioare si a articolului unic alin. (1), lit. „b” si alin. (2), lit. „a” din O.U.G. nr. 80/2022 - privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar , U.A.T. comuna Luncavița organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general , gradul I, din cadrul Primăriei comunei Luncavița, județul Tulcea, durata timpului de lucru 8h/zi , respectiv 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Luncavița, str.Valea Fagilor, nr. 101, județul Tulcea.

Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 14.03.2023 pe site-ul Primăriei comunei Luncavița și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București.
Condiții de desfășurare a concursului :
- Dosarele candidaților se depun la sediul Primăriei comunei Luncavița, începând cu data de 14.03.2023 pana la data de 03.04.2023(ora 16:30)
- Selecția dosarelor se va face în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
- Proba scrisă va avea loc în data de 13.04.2023, ora 10.00 ;
- Interviul se va desfășura în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise .

Condiții specifice de participare:


- studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice;
- să fie absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere: 5 ani ;

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.483, alin.2 coroborat cu art.613 din O.U.G. nr.57/2019, cu excepția avizului psihologic , și anume :
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. (2);
- să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod;


Bibliografia de concurs:


1. Constituţia României, republicată;
2. O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu completările ulterioare
6. Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, republicată,
7. Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicată,cu modificările ulterioare
8. Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicată,cu modificările ulterioare ;
9. Legea nr. 287/2009 Codul Civil , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
10. Legea 554/2004 –Legea Contenciosului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
11. O.G. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
12. O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
13. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată ;


Tematica specifica:


1. Constituţia României, republicată ,Titlul II - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;
2. O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare , partea a III a și Titlurile I și II ale Părții a VI- a ;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare- Capitolul I -Principii şi Definiţii şi Capitolul II – Dispoziţii speciale;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii şi Capitolul IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
5. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu completările ulterioare; Capitolul I, Capitolul II Secțiunea 1;
6. Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, republicată, integral ;
7. Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările ulterioare, Capitolul I, art.1-7 ;
8. Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările ulterioare, integral ;
9. Legea nr. 287/2009 Codul Civil , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,art.553 – 554, art.1836 -1850 ;
10. Legea 554/2004 –Legea Contenciosului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare , Capitolul II, art. 7-8 ;
11. O.G. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare , integral ;
12. O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare – integral ;
13. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată ,Capitolul II, art. 7 ;

Persoana de contact: Cristina-Nicoleta HARALAMBIE – Responsabil Compartiment Resurse Umane - tel. 0240541201, fax 0240541201, adresa de e-mail: cristina22ctn@yahoo.com


PRIMARUL COMUNEI LUNCAVIȚA,
Aurel IORGA

Contrasemnează,
p Secretarul general al Comunei,
Inspector Gigica ALECSANDRU
Cu atribuții delegate specifice
secretarului generalPublicat la 14 Martie 2023 | 3784 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR