Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
  Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
  Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL
Organigrama societatii UPL
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027
Situatii Financiare 2023
Situatii Financiare 2022
Situatii Financiare 2021
Raport de activitate 2023
Raport de activitate 2022
Raport de activitate 2021
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Arhiva articole si informatii
  Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
  Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
  Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
  Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
  Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
  Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
  Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
  Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL 
Organigrama societatii UPL 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

HOTĂRÂREA NR. 37 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea proiectului „Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea” Consiliul Local al Comunei Luncavița, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04. 2008 legal constituită; Văzând Nota de Fundamentare a domnului Ilie Stefan in calitate de primar al comunei Luncavița precum și Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliu
Tipărește

Hotărâri 2008

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 37


Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea proiectului „Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea”

Consiliul Local al Comunei Luncavița, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04. 2008 legal constituită;
Văzând Nota de Fundamentare a domnului Ilie Stefan in calitate de primar al comunei Luncavița precum și Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local, prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului „Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea”
Având în vedere Avizul Comisiei de avizare tehnica lucrari publice a Consiliului Local al comunei Luncavița
In baza dispozitiilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2007privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.36, alin.4, litera „d”, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
în temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Hotărăște:


Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului „ Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea” cu indicatorii tehnico-economici din Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Finantarea investitiei prevazuta la art.1 se va realiza din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene prin intermediul Instrumentelor structurale si din fonduri ale bugetului local.
Art. 6. Compartimentul Secretariat va comunica prezenta hotărâre, în copie, tuturor celor interesați.
Hotărârea a fost adoptată în ședința Consiliului Local al Comunei Luncavița din data de 25.04.2008, cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți.Anexa nr.1 la HCL nr........./25.04.2008Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Valoarea totală 7,190.3471 mii lei inclusiv TVA;
(în prețuri - 3.6940 lei = 1 EURO din data de 12.03.2008),
din care:
- construcții-montaj (C+M) 6,160.6982 mii lei inclusiv TVA;

Eșalonarea investiției (INV/C+M):
- anul I 430,678/0 mii lei inclusiv TVA ;
- anul II 6759,6687/6,160.6982 mii lei inclusiv TVA
Durata de realizare (luni);
Durata estimata a investitiei este de 24 de luni din care alocata lucrarilor este de 11 luni.

Capacități (în unități fizice și valorice);
- Conducte din PVC, Dn 250 mm, SN 4 ml 19.164
- Stații de pompare Buc. 5
- Conductă de refulare din PEHD, Dn 160 mm, Pn4 ml 1444

Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz. – Nu este cazul.

Publicat la 01 Aprilie 2009 | 5362 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR