Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
  Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
  Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL
Organigrama societatii UPL
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027
Situatii Financiare 2023
Situatii Financiare 2022
Situatii Financiare 2021
Raport de activitate 2023
Raport de activitate 2022
Raport de activitate 2021
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Arhiva articole si informatii
  Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
  Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
  Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
  Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
  Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
  Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
  Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
  Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL 
Organigrama societatii UPL 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

HOTĂRÂREA nr. 59 Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului, „Modernizare teren fotbal, localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea” precum si a altor măsuri necesare implementării acestuia în temeiul art.46 alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, cu modificările si completările, analizând prevederile Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze s
Tipărește

Hotărâri 2008

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA nr. 59

27.08.2008


Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului,
„Modernizare teren fotbal, localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea”
precum si a altor măsuri necesare implementării acestuia

în temeiul art.46 alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, cu
modificările si completările, analizând prevederile Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 71/2007, precum si pe cele ale Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spațiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si funcționare a Comisiei privind determinarea oportunității, eligibilității si aprobării proiectelor, cu modificările si completările ulterioare, luând act de Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural, adoptat de către Comisia privind determinarea oportunității, eligibilității si aprobării proiectelor, luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. HG 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții, luând act de referatul de aprobare al primarului Comunei Luncavița, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 4699./25.08.2008, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 700/25.08.2008, precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006, cu modificările si completările
ulterioare, analizând studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c), precum si pe cele ale art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNCAVIȚA
adoptă prezenta hotărâre

Art.1.- Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului
„Modernizare teren fotbal, localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea”,
pentru care se solicită finanțarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spațiul rural, instituit prin Ordonanța Guvernului nr.7/2006, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 71/2007, respectiv indicatorii tehnicoeconomici, după cum urmează:
a) valoarea investiției: 1076.444 lei
b) suprafața totală construită 8.700 mp
Art.2.- Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului
prevăzut la art.1, precum si cheltuielile de întreținere si exploatare pentru aceasta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local si/sau împrumuturi.
Art.3.- Se ia act de Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal
Al Comunei Luncavița , prevăzută în anexă.
Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul COMUNEI LUNCAVIȚA.
Publicat la 01 Aprilie 2009 | 5590 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR