Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Sărbătoarea Botezului Domnului
Sărbătoarea Moșoaielor in ajunul Craciunului - 16.30
La multi ani ROMANIA
Luncavita si sarbatorile de iarna
Proiectul de refacere a scolii din Rachelu continuă
Fotbal > A.S. Partizanul Luncavita și A.S. Heracleea Enisala
Gata! Vom avea gaze naturale in comuna Luncavita
Invitație la acțiunea de animare GAL Dobrogea de Nord Tulcea
ANUNȚ PUBLIC
Arhiva articole si informatii
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

OFERTA EDUCAȚIONA A LICEULUI TEHNOLOGIC “SIMION LEONESCU” PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015-2016 Calificarea din domeniul agricol, de tehnician in agroturism- răspunde cerințelor comunității locale. Această afirmatie are in vedere faptul că, in zonă,peste 70% din populație lucrează in agricultură si sunt constituite si funcționează societăti comerciale cu specific agricol cu mare potential economic si cu cerere permanentă de forță de muncă calificată in profil. Pentru promo
Tipărește

Invatamant

OFERTA EDUCAȚIONA A LICEULUI TEHNOLOGIC “SIMION LEONESCU” PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015-2016


Calificarea din domeniul agricol, de tehnician in agroturism- răspunde cerințelor comunității locale. Această afirmatie are in vedere faptul că, in zonă,peste 70% din populație lucrează in agricultură si sunt constituite si funcționează societăti comerciale cu specific agricol cu mare potential economic si cu cerere permanentă de forță de muncă calificată in profil. Pentru promovarea si valorificarea superioară a produselor agricole de origine vegetală si animală (cereale, fructe, legume, struguri, flori, carne , lapte, ouă, miere de albine, pește etc), comunitatea locală are in vedere dezvoltarea agroturismului, atât prin amenajarea gospodăriilor populatiei ca gospodării agroturistice,cât si prin dezvoltarea de afaceri in domeniul pensiunii agroturistice.

Oportunităti de practicare a agroturismului in zonă s-au creat :

• ca urmare a amplasării comunei Luncavița pe malul Dunării,o parte din extravilanul localității fiind inclus în arealul Rezervatiei Biosferei Delta Dunării;
• prin includerea zonei in proiectul “ Coridorul Verde “ce prevede reinundarea fostului lac Crapina amplasat in extravilanul satului ;
• prin constituirea Parcului National Muntii Măcinului ,o importanta suprafață a acestuia fiind in teritoriul administrativ al Comunei Luncavița;
• prin introducerea in circuitul turistic a unor obiective cum ar fi: situl arheologic Cetățuia,cetatea Milanu, punctul de lucru al observatorul astronomic din Galați etc;
• prin perpetuarea si promovarea unor traditii locale,cum ar fi:”Moșoaiele”, Sarbatoarea teilor,obiceiuri de Bobotează etc;
• prin transmiterea, de la o generatie la alta, a unor mestesuguri locale de prelucrare a materialelor naturale din zonă:impletitul papurii si al răchitei,pescuitul,prelucrarea lemnului,prelucrarea lânii,olăritul etc • Deschiderea Centrului de Informare Turistică din Luncavița etc.
• Construirii,în zonă, prin accesarea fondurilor europene, a unor spații de cazare a turiștilor:pensiuni, motelul”Valea Fagilor”etc

Calificarea in agroturism presupune necesitatea insușirii unor vaste cunoștințe din domeniul agricol, formarea competențelor specifice sectoarelor vegetal, zootehnic și de mecanizare a agriculturii,dar și competențe specifice de contabilitate, marketing,turism, tradiții in agroturism ,conducere auto etc. Școala noastră , prin eforturile de acreditare în această calificare, preintâmpină cerința locală de pregatire a forței de muncă cu specializare corespunzatoare exigentelor impuse de legislatia din acest domeniu.

Pe langă unitățile de competență generale din domeniu și cele specializate conform calificării, prin intreaga politică a Liceului Tehnologic”Simion Leonescu” se asigură elevilor unități de competență cheie cum ar fi :

• cele de comunicare și de lucru in echipă, prin folosirea in procesul de predare-invățare a metodelor activ-participative, motivante si solicitante in ceea ce privește antrenarea elevului in relația elev-profesor, elev-elev, elev-partener social, in general ;
• cele de dezvoltare personală in scopul opținerii performanței, prin crearea oportunităților de pregătire și participare a elevilor la concursuri școlare, la manifestări ce valorizează diferite tipuri de inteligențe ;
• cele de tranziție de la școala la locul de muncă și de integrare in spațiul socio-economic,prin desfasșurarea, in mare parte, a instruirii practice in condiții de producție, la agenții economici ;
• cele de organizare a locului de muncă, prin crearea condițiilor de educație antreprenorială ;
• cele de igienă și securitatea muncii, prin familiarizarea, in diferite contexte, la nivel de școala sau in parteneriat cu factori autorizați, a normelor de igiena si securitatea muncii ;
• cele de comunicare intr-o limbă modernă, prin respectarea precizărilor planului de invățământ privitor la invățarea limbilor străine la acest nivel de invățământ ;
• cele de lucrul cu calculatorul , prin asigurarea accesului nelimitat, al elevilor, la echipamentul de TIC din școală ;
• cele de satisfacere a cerințelor clienților, prin parcurgerea, la anumite discipline, a unor secvențe de conținut cu aplicabilitate in procesul de valorificare a produselor sau de prestare a unor servicii.

Pe lângă disciplinele de cultură generală,prevăzute de trunchiul comun al planului de învățământ,prin frecventarea cursurilor Liceului Tehnologic”Simion Leonescu”,se crează oportunitatea formării competențelor specifice prin disciplinele cuprinse în curriculum diferențiat/curriculum în dezvoltare locală, după cum urmează:


A) Curriculum diferențiat
- Elemente de ecologie și conservarea mediului
- Climatologie și pedologie
- Sănătatea și securitatea muncii
- Agregate și instalații agricole
- Agrotehnica
- Bazele creșterii animalelor
- Elemente de contabilitate
- Economie și marketing
- Tehnologia de cultivare a plantelor de câmp
- Tehnologia creșterii animalelor
- întreținerea și expluatarea pajiștilor naturale
- Marketing în agroturism
- Dezvoltarea durabilă a agroturismului
- Securitatea și sănătatea în muncă în domeniul agroturismului
- Promovarea tradițiilor în agroturism
- Management și legislație în agroturism
- Gestiune și evidență economică în agroturism
- Produse ecologice de origine vegetală și animală
- Climatologie și pedologie
- Tehnologia de cultivare a plantelor horticole
- Structura profesiei și etica profesională în agroturism
- Servirea preparatelor și băuturilor
- Administrarea unităților agroturistice


B) Curriculum în dezvoltare locală
- Elemente de tehnologie mecanică aplicată în amenajarea si întreținerea pensiunii agroturistice
- Elemente de tehnologie agricolă aplicată în cultura florilor
- Construcții și amenajări în agroturism
- Gastronomie
- Circulație rutieră, conducerea tractorului

Asigurarea celor mai sus menționate este posibilă prin :
a) încadrarea cu cadre didactice calificate in proportie de 100%, cadre preocupate permanent de perfecționare (toate cadrele didactice din liceul nostru au participat , in ultimii patru ani,la diferite forme de dezvoltare profesională.

Personalul didactic al școlii este reprezentat prin 40 de cadre didactice, pe langă care functioneaza si un personal didactic-administrativ și nedidactic în număr de 11 de persoane.Corpul profesoral al Liceului Tehnologic”Simion Leonescu” cuprinde atât cadre tinere , interesate de performanță sțiu de adaptare la cerințele specifice domeniului învățământului românesc.

Mentionăm că in rândul cadrelor didactice din școala există cadre didactice care desfășoară activitate de metodisti si că doua cadre didactice au calitatea de formatori pentru adulți.
Distribuția cadrelor didactice funcție de vârstă :b) Baza materiala a Liceului Tehnologic”Simion Leonescu” este reprezentata prin 6
corpuri de clădire,la nivelul cărora există următoarele spații școlare:
- Nr. săli de clasă - 12
- Nr. cabinete - 3
-Limbă și comunicare,1
-Discipline socio-umane, 1
-Matematică,1
- Nr. laboratoare - 6
-Biologie,1
-Fizică-chimie,1
-Informatică,1
-Gastronomie,1
-Agricultură,1
-Agroturism,1
- Bibliotecă - 1/ 7000 volume
- Nr. ateliere școală - 1
- Nr spații administrative - 7
- Nr grupuri sanitare - 6
- Nr centrale termice - 4
- Parc de tractoare și mașini agricole - 1
- Teren de sport - 1
- Spații verzi - 4
- Școala dispunde de grup sanitar și rampte de acces pentru persoanele cu dizabilitati
Laboratoarele de biologie, tehnologii , fizică-chimie si gastronomie sunt funcționale având dotări corespunzătoare formării deprinderilor prevăzute de programele școlare la aceste discipline.

Laboratorul de informatica este dotat cu 30 calculatoare legate in serie si conectate la Internet, precum si cu alte echipamente TIC.Cu echipament de TIC sunt dotate secretariatul școlii , biroul directorului, spațiul destinat cadrelor didactice , laboratorul de Tehnologii agricole si cabinetele școlare.

Sunt în curs de amenajare 3 cabinete : de matematică, de limbă și comunicare și cabinetul de știinte socio-umane.

Folosind diverse fonduri(de la Guvernul României, din bugetul comunității locale, din diferite proiecte)s-a procedat, în ultimii ani, la reabilitarea tuturor corpurilor de clădire ale școlii, la schimbarea mobilierului claselor si laboratoarelor in proporție de 100% și la dotarea cu materiale adecvate diferitelor specialități (fizica,chimie,biologie,tehnologii,informatică, sport, invățământ preșcolar, invățământ primar etc)

De asemeni, școala dispune de o bibliotecă cu peste 7000 de volume, fiind în curs de amenajare un CDI.

Elevii școlii îsi desfășoară orele de educație fizică și sport în baza sportivă a comunei,reprezentată prin moderna sala de sport “Teoharie Coca-Cosma” foarte bine dotată cu material sportiv și prin terenul de sport recent amenajat“Gheorghe Popescu”.

Atelierul școlii prezinta dotări corespunzătoare desfășurării orelor de instruire practică pentru anumite secvențe de conținut, cele mai multe ore practice desfășurându-se n condiții de producție, la agenții economici cu care avem încheiate convenții de ă calificată prin liceul nostru .

Unitatea școlară deține toate autorizațiile de funcționare(autorizație sanitară, ITM, ISCIR,ISU),este conectată la rețeaua de apă potabilă și la rețeaua de canalizare,dispune de sisteme de închidere și deschidere de tip termopan,dispune de încălzire centrală,de conexiune la două rețele de internet, de sistem de climatizare în anumite spații școlare, de sistem de supraveghere, de mijloace moderne de comunicare(telefonie fixă, telefonie mobilă,fax),are propriul site. Spațiul școlar este securizat,există proceduri pentru accesul personalului școlii și pentru persoanele străine,dispune de personal de pază pe timpul zilei.

Liceul Tehnologic”Simion Leonescu”are în dotare cinci microbuze școlare pentru transportul elevilor din localitățile învecinate, pentru transportul elevilor la societățile unde își desfășoară instruirea practică și pentru transportul impus de diferite activități extrașcolare.

în perioada 2016-2017, prin trei proiecte cu fonduri europene, derulate prin I.T.I Tulcea în parteneriat cu Comuna Luncavița,se va realiza construirea unui nou atelier-școală,a trei laboratoare, a unui CDI,se va realiza extinderea și reabilitarea corpului A și si dotarea liceului cu material didactic, mașini și echipamente de interes pentru formarea competențelor specifice calificării de tehnician în agroturism.

In toate corpurile de clădire ambientul educațional este atractiv și reprezentativ pentru preocupările elevilor din școală.Liceul Tehnologic” Simion Leonescu” are in proprietate o suprafață de 10 ha teren arabil, lucrat in colaborare cu agenții economici la care elevii de la liceu efectuează stagiile de pregătire practică.

Liceul Tehnologic” Simion Leonescu” acordă burse sociale, burse medicale ,bani pentru liceu .

Școala se bucură de o bună cooperare cu instituțiile și oficialitățile locale, beneficiind de un larg sprijin din partea acestora în toate demersurile economice și nu numai .

Liceul Tehnologic”Simion Leonescu ”Luncavița are incheiate peste 20 de parteneriate,contracte si convenții de colaborare cu diferite instituții de învățământ,instituții din mediul socio-economic,cultural,religios etc prin intermediul cărora se asigură desfășurarea proiectelor educative,consilierea psihologică a beneficiarilor de educație,educația pentru sănătate, educația pentru viața de familie, educația civică etc,dar și mediatizarea activității din unitatea școlară și promovarea imaginii școlii.De remarcat sunt parteneritele cu:
- Colegiul Agricol”Nicolae Cornățeanu”Tulcea
- Liceul Teoretic”Constantin Brătescu”Isaccea,jud Tulcea
- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării
- Administrația Rezervației Biosferei “Delta Dunării”
- Administrația “Parcul Național Munții Măcinului”
- Institutul de Cercetări Eco-muzeale”Gavrilă Simion” Tulcea
- Complexul Muzeal de Științele Naturii”Răsvan Angheluță”Galați
- Fundația “Tineri pentru tineri”
- Centrul Cultural Județean Constanța”Teodor T. Burada”
- Centrul Cultural “Jean Bart”Tulcea
- Muzeul Satului, București
- O.N.G “Natura Zâmbește”
- Biblioteca Județeană”V.A.Urechea”Galați
- Biblioteca”Panait Cerna”Tulcea
- BABYAID,Anglia
- Asociația ”ONE WORLD CLASSROOMS”BOSTON ,SUA

în vederea efectuării stagiilor de pregătire practică, Liceul Tehnologic“Simion Leonescu”are încheiate contracte de colaborare cu cinci societăți comerciale cu obiect de activitate de interes pentru calificarea școlii:
- SC TRANSION AGRO SRL;
- SC FBC UNIVERSAL SRL
- SC AGROCOM ȘOIMUL SRL
- SC ROBYANA STAR SRL
- SC AGROGRIG SRL

c) Cultura organizationala a Liceului Tehnologic”Simion Leonescu”este puternică,
bine structurată, solid ancorată in tradiția școlii de a forma buni absolvenți și indivizi angajati civic, are obiective clar conturate și componenți bine pregătiți profesional, dornici de promovare a noului și de formare continuâ.
Elementele culturii organizationale sunt reprezentate prin: simboluri: emblema scolii, uniforma scolară; sloganul: ”Ne dorim să ajungem printre cei mai buni!”; ritualuri:

- ritualuri și ceremonii: ritualuri de trecere pentru a marca primirea copiilor in clasele de început și incheierea unui ciclu de invățămân , pentru a marca primirea cadrelor didactice nou venite in școală si pentru a marca ieșirea la pensie a unora dintre cadrele didactice;
- ritualuri și ceremonii de intărire:acordarea distincțiilor pentru elevii eminenți,acordarea de distinctii cadrelor didactice care s-au remarcat in asigurarea calitătii în școală;
- ritualuri și ceremonii de integrare: activitati de socializare(ziua scolii, zile de naștere, 8 Martie, Ziua invățătorului etc), intercunoastere etc;
- mituri: Simion Leonescu-primul director al școlii, Petre Bulgaru-exemplu de dăruire in activitatea de ridicare a clădirilor in care școala în care ne desfășurăm activitatea etc.

La nivelul organizației există cooperare, comunicare asertivă, consultare, toleranță, respect pentru opinia celuilalt, există libertate de alegere, finalitatea vizată fiind asigurarea calității întregii activități, adaptarea si raspunderea cu promptitudine la orice schimbare constructivă

d) Activitatea extrașcolară
Ofertă de activități extrașcolare este diversificată,adresată tuturor tipurilor de inteligențe, vizează valorificarea tuturor tipurilor de talente și este susținută de parteneriate cu instituții de interes:Biblioteca Județeană, Rezervația Biosferei Delta Dunării, Rezervația Munții Măcinului, Complexul Muzeal Eco-Tulcea, Gradina Botanică Galati, muzee, ONG-uri, Televiziunea Română, Muzeul satului etcîn cadrul Liceului “Simion Leonescu” își desfășoară activitatea Ansamblul “Ghiocel de la Luncavița”instruit de profesori profesiniști, Ansamblul “Moșoaiele”,formația de chitariști,cercul de pictură , cercul de împletituri, cercul de olărit, cercul ecologiștilor,echipe sportive în cadrul cărora se desfășoară activități de formare a unor competențe suplimentare care vor fi menționate în portofoliul de educație permanentă al elevilor participanți.e) Rezultatele de menționat ale unității noastre școlare, din anul scolar 2014-2015

- Promovabilitatea a fost de 84 % în rândul elevilor de liceu
- Promovabilitatea la examenul de bacalaureat a crescut cu 7% față de rezultatele înregistrate în anul anterior școlar
- Promovabilitatea la examenul de certificare a calificării profesionale a fost de 100%
- Abandonul școlar, în rândul elevilor de liceu a fost sub 3%, mai mic decât media/județ
- Nu s-au înregistrat elevi exmatriculați ca urmare a abaterilor disciplinare
- La peste 50% dintre disciplinele școlare s-a înregistrat progres școlarConform interpretării chestionarelor adresate beneficiarilor de educație din școala noastră, peste 70% dintre aceștia s-au declarat mulțumiți,se simt în siguranță în școală și în centrul atenției întregului personal al unitatii noastre de învațamânt

f) Dintre rezultatele obținute,în anul școlar precedent, de către elevii școlii, in
activitatea extrascolara , de remarcat sunt:


- Premiul I și Trofeul Festivalului obținut de Ansamblul “Ghiocel de la Luncavița” la Festivalul Interjudețean pentru Copii “Comorile Neamțului”,Piatra Neamț
- Premiul II obținut de Ansamblul “Ghiocel de la Luncavița” la Festivalul Internațional “Peștișorul de aur”desfășurat la Tulcea
- Premiul “Elena Dumanschi”obținut de eleva Cînepă Daniela în cadru Galei Premiilor Revistei “Nord Dobrogea Cultural”,ed I Gaudeamus
- Premiul III obținut de elevele Stan Geanina și Tiron Elena la Festivalul Național de Folclor și meșteșuguri Tradiționale“Pe fir de baladă”, Gorj
- Premiul I obținut de Grupul de colindători al liceului “Moșoaiele” la Festivalul “Cununa cântecului, dansului și portului popular nord-dobrogean” și premiul II obținut în cadrul Festivalului de Datini șii Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou”Tudor Pamfile”,Galați
- Diploma de excelență pentru Campania”Daruiește un zâmbet!”

Toata pregatirea elevilor este fundamentată pe legislația de protecție a mediului înconjurător, de împletire a modalitatăților de satisfacere a cerințelor umane cu necesitatea prezervării naturii înconjurătoare.

Descărcati aici materialul complet.Publicat la 01 Iunie 2016 | 6731 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR