Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Sărbătoarea Botezului Domnului
Sărbătoarea Moșoaielor in ajunul Craciunului - 16.30
La multi ani ROMANIA
Luncavita si sarbatorile de iarna
Proiectul de refacere a scolii din Rachelu continuă
Fotbal > A.S. Partizanul Luncavita și A.S. Heracleea Enisala
Gata! Vom avea gaze naturale in comuna Luncavita
Invitație la acțiunea de animare GAL Dobrogea de Nord Tulcea
ANUNȚ PUBLIC
Arhiva articole si informatii
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

HOTĂRÂREA NR. 10 Privind aprobarea limitelor minime și maxime ale bunurilor deținute de cetățenii ce beneficiază de prevederile Legii 416/2001, modificată și completată prin Legea nr. 115/04.05.2006 și hotărârea nr. 1010/09.08.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 07.12.2006, Văzând nota de
Tipărește

Hotărâri 2008

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 10


Privind aprobarea limitelor minime și maxime ale bunurilor deținute
de cetățenii ce beneficiază de prevederile Legii 416/2001, modificată
și completată prin Legea nr. 115/04.05.2006 și hotărârea nr. 1010/09.08.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 07.12.2006,
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în conformitate cu Legea 416/2001, modificată și completată prin Legea nr. 115/04.05.2006 și Hotărârea nr. 1010/09.08.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind
venitul minim garantat;
în temeiul art. 38/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă limitele minime și maxime ale bunurilor deținute de cetățenii ce beneficiază de prevederile Legii 416/2001, modificată și completată prin Legea nr. 115/04.05.2006 și hotărârea nr. 1010/09.08.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Județului Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică.

Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință, din totalul de 13.Anexa nr. 1 la HCL nr. 10 /30.01.2008
Bunuri mobile necesare într-o gospodărie
Suma pe bucată/ lei

1. mașină de gătit – aragaz cu 4 ochiuri 500
2. frigider 600
3. combină frigorifică 900
4. congelator 700
5. mașină de spălat automată 900
6. mașină de spălat neautomată 500
7. aspirator de praf 200
8. televizor color 500
9. video 400
10.radio casetofon dublu casete 150
11.telefon mobil 100
12. calculator personal 3320
13. drujbă 600Veniturile provenite din vânzarea terenurilor și din valorificarea culturilor agricole
Suma în lei/ha

1.terenuri arabile 1000
2. teren intravilan 120000
3.teren forestier 6000
4.pășuni 800
5.fânețe 800
6.vii nobile 2000
7.culturi agricole- UM – venit net/ ha/ an

Grâu - 90
Porumb - 90
Fasole - 90
Orz 95
Floarea – soarelui 95
Cartofi 700
Pepeni 800
Sfeclă 150
Vie – struguri de masă 400
Vie - struguri de vin 200
Tutun 90
Soia 90

8.livezi 500
9. legume 800
Categorii de animale
Limite lei/bucată

1.bovine: vaci, bivolițe ( în lactație), boi, bivoli, viței până la 6 luni, tăurași 1000
2. porcine: porci la îngrășat, scroafe cu purcei 500
3. ovine: oi, miei 150
4.caprine: tineret caprin 150
5. cabaline: cai, măgari, catâri 1000
6. păsări: rațe, găini, gâște, curci, bibilici 25
7. familii de albine 100
8. iepuri de casă 30


Limitele veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa 4
Preț/lei/Ha/an
1.grâu 90lei/an/ha
2.porumb 90 lei/an/ha
3. fasole 90lei /an/ha
4. legume 800 lei/an/ha

Pentru persoanele plecate în străinătate se consideră un venit lunar de 500 Euro.


întocmit
Paraschiv IonPublicat la 01 Aprilie 2009 | 5389 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR