Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncaviţa in imagini 
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncaviţa 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă 
Stare civilă  
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antodrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Filiala Judeţeană Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România
Adunări generale 
Alegeri ACoR Tulcea 
Cooperare la nivelul ACoR Tulcea 
Cursuri de perfecționare 
Organigrama Filialei Județene 
Statul de Funcţii al Asociației Comunleor din România 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

HOTARAREA NR 29 Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară legal constituită în data de 26.09.2006, Văzănd nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan, Primarul comunei Luncavița, argumentată prin OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; În temeiul art. 38/alin. 2, alin. „f” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală HOTĂRĂȘTE Art. 1 Se aprobTipărește

Hotărâri 2006-2007

HOTARAREA NR 29

Privind aprobare caietului de sarcini referitor la concesionarea suprafeţei de 500 ha din islazul loc. Rachelu, com. Luncaviţa pentru înfiinţarea unei zone piscicole şi de agrement


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară legal constituită în data de 26.09.2006,

Văzănd nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan, Primarul comunei Luncavița, argumentată prin OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

În temeiul art. 38/alin. 2, alin. „f” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă caietul de sarcini privind scoaterea la concesiune prin licitație publică a suprafeței de 500 ha din islazul localității Rachelu pentru înființarea unei zone piscicole și de agrement, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărăre.

Art. 2 Prezenta hotărăre va fi înaintată Prefecturii Județului Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică.

Adoptată astăzi : 26.09.2006 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenți la ședință din totalul de 13.Publicat la 19 Aprilie 2007 | 4001 citiri

Galerie Foto HOTARAREA NR 29Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2020 ÷ Confidentialitate ÷
realizare site Curs DPO Promovare