Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
Jurnal de activități
Activități sportive 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Luncavița
Organizare eveniment cu specific pescăresc – Sărbătoarea teilor la Luncavița
25-26 Aprilie - tratamente cu insecticide la culturile de orz si rapita
ANUNȚ pentru ocuparea pozitiei de Director General in cadrul SC Utilitati Publice Luncavita SRL
Atentie actiuni de evaluare a speciilor de animale strict protejate
ISU Tulcea - Anunt Sanctiuni Incendieri
ANUNȚ pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general gradul I - 2023
Anunt important 1 Martie 2023 Miercurea alarmelor
ANUNȚ Privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA S.R.L. - 5 pozitii
09 Septembrie
Arhiva articole si informatii
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

HOTĂRÂREA NR. 61 Privind reactualizarea comitetului pentru situații de urgență al comunei Luncavița și reactivarea comitetului antiepizootic Luncavița Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 27.08.2008. Văzând nota de fundamentare a domnului Ionascu Gabriel – viceprimarul comunei Luncavița și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local; în conformitate cu prevederile Legii
Tipărește

Hotărâri 2008

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 61


Privind reactualizarea comitetului pentru situații de urgență al comunei Luncavița și reactivarea comitetului antiepizootic Luncavița


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 27.08.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Ionascu Gabriel – viceprimarul comunei Luncavița și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în conformitate cu prevederile Legii nr. 481 /2004 privind protecția civilă în România, OUG NR.21/2004 Privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și HG nr.1491 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile funcționale și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, deciziile nr. 79 și 80 / 13.05.2006 ale comandamentului antiepizootic central privind gripa aviară;

în temeiul art. 36/alin. 1 și alin. 6, punctul 8 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se reactualizează comitetul pentru situații de urgență al comunei Luncavița care va avea următoarea componanță:
1. Ilie Ștefan- Primarul Comunei Luncavița- Președinte
2. Ionașcu Gabriel – Viceprimar Primăria Luncavița- Vicepreședinte
3. Neculiță Maricel – Șef Serviciu Pentru Situații de Urgență - Primăria Luncavița – Secretar
4. Arcuș Ion – APIA – Membru
5. Nedelcu Ion- Comandant - Poliția Luncavița – Membru
6. Precup Liviu – Administrator SC Acvila SRL – Membru
7. Grigore Traian – Administrator SC Transion Trading SRL – Membru
8. Burghelea Nicolae – SC Milano SRL – Membru
9. Roșioru Eugeniu Nicu– Medic de Familie –Membru
10. Gherghișan Nelu – Medic Veterinar – Membru
11. Andrabulea Luminița – Asistent DSP –Membru
12. Mitache Aurelia – Asistent Social – Membru
13. Bulgaru Trandafir – Pompier Civil – Membru
14. Bereghet Daniel – Pompier Civil – Membru

Art. 2 – Se reactivează comandamentul antiepizootic Luncavița care va avea următoarea componență:
1. Ilie Ștefan – Primarul Comunei Luncavița – Președinte
2. Gherghișan Nelu – Medic veterinar Văcăreni – Secretar
3. Roșioru Eugeniu Nicu – Medic de Familie – Membru
4. Gîtan Ion – Director Șc. Luncavița – Membru
5. Lupoaie Săndel – Asistent veterinar Văcăreni – Membru
6. Alexandru Luminița– Asistent comunitar – Membru
7. Tuchilă Mihaela – reprezentant DSVSA Tulcea – membru;


Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.roAdoptata astazi 27.08.2008 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenti.
Publicat la 01 Aprilie 2009 | 4680 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2023 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR